top of page

AKTUELT

IKA Kongsberg inviterer til KAI-konferansen 2023.

 

Konferansen vil finne sted på Quality Hotel Grand i Kongsberg, 13.-14. september 2023. Verksteder og ledermøtet arrangeres dagen før, 12. september.  

 

​Vi er veldig glade for at mange har ønsket å bidra til årets konferanse. IKA Kongsberg har fått bekreftet at delingskulturen fortsatt står sterkt i fagmiljøet vårt, og vil takke for engasjementet rundt Call for papers. Vi har fått mange gode innspill. Vi håper at både verksteddagen og konferansen vil bidra til å legge et godt grunnlag for videre samarbeid i KAI-miljøet.

 

Vi håper at vi har klart å lage et program som viser at konferansen holder stand som det viktigste møtepunktet for KAI-institusjonene. Vi har tatt utgangspunkt i innspillene og IKA Kongsbergs hovedmål; arkivene i hus og arkivene i bruk. Videre har vi løftet frem spørsmålet: "Hvordan vil demokratiet se ut hvis vi ikke har tillit til arkivene?" Med dette som et samlet utgangspunkt har vi utarbeidet et program som aktualiserer arbeidet vårt og gjør oss i stand til å ivareta rollen vår. Intensjonen er å vise hva arkivene betyr for samfunnet og innbyggerne med tanke på rettigheter, rettferdighet og kontroll med makthaverne. 

​KAI-konferansen 2023 skal sette faglig dagsorden, og den skal engasjere. Vi vil vise at vi sammen kan nå FNs bærekraftmål med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.  

 

​ 

Vi ser frem til å ønske deg velkommen på KAI-konferansen 2023 i Kongsberg. Vel møtt! 

bottom of page