top of page

PROGRAM 2023

12. - 14. SEPTEMBER

12. - 14. SEPTEMBER

TIRSDAG 12. september: Verksteddagen

Verkstedene:

  • Språkverksted: Innledning ved Marianne Aasgaard, Språkrådet. Møteleder er Knut Kjosås, IKA Hordaland

  • Demokrativerksted: Innledning ved Karsten Korbøl, HIFO. Møteleder er Ida Merethe Jensen, Arkiv i Nordland

  • Innsynsverksted: Innledning ved Torkjell Dahl, IT-sjef i Ringerike kommune og styreleder i KiNS. Møteleder er Torleif Lind, IKA Kongsberg

  • Fagforum for arkivdanning: Verkstedet blir gjennomført som et samarbeid mellom fagforumet og Nucleus AS. Nucelus tar ansvaret for den kommunikasjonsfaglige prosessen. Møteleder er Ole Stian Hovland, IKA Kongsberg

  • Ledermøte

Tidsrom:       Aktivitet:

1030-             Registrering

1200-1300    Lunsj

1300-1700    Verksteder og ledermøte, felles pauser 1345 -1400 og 1530-1600

1800-2200    MingleKAI – Pizza og mingling på EnergiMølla musikk- og kulturhus.

 

Her kan du lese mer om verksteddagen 

​ONSDAG 13. september: 1. konferansedag

Tidsrom:       Aktivitet:

0900-1000    Registrering

1000-1020    Velkommen til konferansen ved Egil Johansen, styreleder IKA Kongsberg og åpning ved Gunn Marit Helgesen, styreleder KS.

1020-1105    Arkivenes betydning for samfunnet og demokratiet. Bernt Hagtvet, professor i            statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Nye Høyskole

1105-1130    Pause

1130-1200    Arkivet er alles sak- Sivilombudets erfaringer med dokumentoffentlighet. Heidi Quamme Kittilsen, seniorrådgiver i Sivilombudet

1200-1300    Lunsj

1300-1430    Paneldebatt: Arkiv og demokrati. Debattleder: Jørn Steinmoen, redaktør i Laagendalsposten. Deltagere: Inga Bolstad, riksarkivar; Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Nye Høyskole; Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS og Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet

1430-1500    Pause

1500-1545    Sannhets- og forsoningskommisjonen – arkivene som kilder. Ketil Zachariassen, førsteamanuensis UIT og medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen

1545-1630   Bevaringsutvalgets rapport - arkivråd for fremtiden. Maria Astrup Hjort, professor UiO og leder av Bevaringsutvalget

1745-1900    Omvisning med musikalsk innslag i Kongsberg kirke

1900-2200    Festmiddag i Smeltehytta

Tom Oddby er konferansier. Kåseri ved Svein Skarheim, direktør Norsk Bergverksmuseum

 

 

TORSDAG 14. september: 2. konferansedag 

Tidsrom:      Aktivitet: 

0900-1000   Bevaringsvurdering, kartlegging av system og kobling av informasjon mellom arkivplanprosjekt. Kristin Høigård Hofseth, Oslo byarkiv og Ole Stian Hovland, IKA Kongsberg

1000-1030   AKSESS – et uavhengig tidsskrift for og om feltet. Heidi Meen, redaktør i AKSESS

1030-1115   Pause og utsjekk av hotellet

1115-1145   Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet - autentisk framstilling av arkivkjelder? Ottar A. B. Anderson, IKA Møre og  Romsdal

1145-1215   Korrupsjon truer rettsikkerheten, demokratiet og menneskerettighetene – Hvilken rolle har arkiv og dokumentasjon for å opprettholde tilliten i samfunnet? Guro Slettemark, generalsekretær Transparency International Norge

1215-1245   Arkivene i hus, arkivene i bruk. Torleif Lind, IKA Kongsberg

1245-1300   Avslutning av konferansen. Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg gir stafettpinnen videre til Ketil Jensen, Arkiv i Nordland.  

1300-1400   Lunsj og avreise

bottom of page