top of page

PROGRAM 2023

12. - 14. SEPTEMBER

PROGRAM

Vi har et rikholdig program for
KAI-konferansen 2024!
Quality Hotel Ramsalt Bodø.jpg

10.september 2024

10:00 Registrering med utstillingen Culo Mundi

11:00 Velkommen til Bodø!

 

Ketil Jensen, leder, Arkiv i Nordland
Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Nordland Fylkeskommune

Terje Berg, musiker

11:15 Velkommen til Bodø 2024

 

Representant fra Bodø 2024

11:30 Veien mot nytt arkivregelverk. En gjennomgang av forslaget til ny arkivlov og status for arbeidet med nye forskrifter til loven

 

Elisabeth Harlem Eide, spesialrådgiver, Arkivverket

 

12:15 Lunsj

13:15 Foreløpig tittel: Digitalarkivet

 

Jeanett Rønsen, seniorrådgiver, Arkivverket

14:00 Vi må bygge kunnskap og kultur for dokumentasjon! Samarbeid om fagrefleksjon og utvikling av arkivdanninga, til beste for kommunane og innbyggjarane

 

Arnt Ola Fidjestøl, seksjonssjef, seksjon arkiv, Vestland fylkeskommune
Sigrun Espe, fagleder i kommunearkivordningen, Vestland fylkeskommune
Ole Stian Hovland, spesialrådgiver, IKA Kongsberg

14:45 Pause med servering

15:15 Vi må bygge kunnskap forts

16:00 Avslutning med info om kvelden, enklere bevertning, mingling og underholdning

17:00 Byvandring, maks 30 deltakere. Påmelding

19:00 Aperitiff

19:30 Festmiddag på Ramsalt

11. september 2024

Parallellsesjon Depot

09:00 Digitalisering og tilgjengeliggjøring av skadede arkiver

 

Bjørn-Åge Nilsen, fagleder depot og digitalisering, Arkiv i Nordland

09:30 AI til listeføring av arkiv.

 

Christian Lorentsen, rådgiver, Arkiv i Nordland

10:00 Gamle håndskrifter og moderne teknologi: transkribering og maskinell læring 

 

Bjørg Ida Berget, seniorrådgiver, Innlandet fylkesarkiv/IKA Opplandene

10:30 Pause

11:00 Depotstyring i Asta 7. Søk og gjenfinning.

 

Representant fra Stiftelsen Asta

11:45 Magasinstyring med QR-koder - nye muligheter 

 

Gøran Conradsen, Seniorrådgiver Økonomi og eiendom, Arkivverket

12:00 Lunsj

Parallellsesjon Formidling

09:00 Arkiv + Podcast = Sant

 

Yngve Schulstad Kristensen, arkivar og rådgiver, Kuben

Gaute Christian Molaug, arkivar og rådgiver, Kuben

 

09:30 De hvide Seil - En utstilling basert på seilskutearkiver innlemmet på Norges Dokumentarv

 

Gaute Christian Molaug, arkivar og rådgiver, Kuben

 

10:00 Min kommune - et formidlingsprosjekt til og for kommunene

 

Ida Jensen, fagleder arkivdanning og formidling, Arkiv i Nordland

 

10:30 Pause

11:00 Demokratisk danning – kva roller har arkiv og bibliotek?

 

Åsta Vadset, rådgiver privatarkiv, IKA Møre og Romsdal sammen med:

  • Trudi Henrydotter Eikrem, førstelektor i historiedidaktikk, Avdeling

for samfunnsfag og historie ved Høgskulen i Volda

  • Elin Gundersen, rådgjevar ved Høgskulebiblioteket, Høgskulen i Volda

11:30 Fanger.no

 

Arne Langås, konservator, Falstadsenteret

12:00  Lunsj

Parallellsesjon Innsyn

Innsynsløsninger i uttrekk fra digitalt skapte arkiv

09:00 Innledning 

Knut Kjosås, fagleder, IKA Hordaland

 

09:15 Stiftelsen Asta

Morten A. Evensen, daglig leder, Stiftelsen Asta

09:30 KDRS

 

Tor Eivind Johansen, daglig leder, KDRS

09:45 Documaster

Christian Lundvang, seniorrådgiver, Documaster

10:00 IKA Kongsberg

 

Hans-Petter Sandvik, avdelingsleder, IKA Kongsberg

10:15 Arkivverket

 

Jeanette Rønsen, seniorrådgiver, Arkivverket

10:30 Pause

11:00 Paneldebatt

leder: Knut Kjosås

12:00 Lunsj

Plenum

13:00 Arkivaren - passiv vokter eller aktivist? Forståelse av arkivar-rollen i teori og praksis

Harald Lindbach , førstearkivar Arkivverket

13:45 Den kompetente Arkivaren

Rune Lothe, daglig leder, IKA Hordaland

14:30 Pause med underholdning

 

England Brooks Duo

15:00 Muligheter og barrierer for kunstig intelligens innen saksbehandling og informasjonsforvaltning

Kristine Synnøve Brorson, Consulting director, information management, Sopra Steria

15:45 Avslutning og overrekkelse av stafettpinnen

 

For deltakere på verksteddagen:

18:00 Buss til Jektefartsmuseet

18:15 Omvisning Jektefartsmuseet - Årets Museum 2024

 

For dem som var på omvisning i Kongsberg kirke i fjor: Pass på at du får sett Brudekjolen fra Lurøy fra 1760 i del to av utstillingen. Lurøykjolen er fra samme tid som den brede trappa vi så i Kongsberg kirke på KAI-konferansen i fjor.  Trappa ble bygd ekstra bred og ekstra lett å gå med kjoler som Lurøykjolen, som var moderne blant de fornemme damene den gang. 

19:00 Middag Påmelding

21:00 Retur til hotellet

12.september 2024

Depotverksted

Stadig mer overfylte arkivdepot og store utgifter for bygging av nye magasiner fører til at vi må tenke nytt omkring bevaring av papirarkiver. Samtidig fører digitalisering/ mediekonvertering til nye muligheter. I dette verkstedet vil vi diskutere hvordan vi kan jobbe fremover for å benytte oss av de mulighetene vi har.

 

Nærmere program og informasjon om innleder og verkstedleder kommer.

09:00 Start
10:30 Pause
11:00 Fortsettelse
12:00 Lunsj

Formidlingsverksted

Stadig flere bruker ulike apper og nettsider for å tilgjengeliggjøre og formidle arkiver og foto. Brukermedvirkning og tilgjengelighet blir som et resultat stadig viktigere for formidlingsvirksomheten i arkivsektoren. Vi ønsker å invitere til et verksted der vi diskuterer hvordan vi bruker nett til formidling, utfordringer og muligheter, og hvordan skape gode plattformer.

Nærmere program og informasjon om innleder og verkstedleder kommer.

09:00 Start

10:30 Pause

11:00 Fortsettelse

12:00 Lunsj

Fagforum for arkivdanning

Fagforumet har uttalt et behov for et begrepsapparat som dekker hele kommunen og alle dokumentasjonskrav, og kobler arkiv og internkontroll. Vi trenger en standard som kan bidra til bærekraftig samarbeid for faglige tjenester. Nå har Kommuneforlaget (KF) lansert en gjennomarbeidet og funksjonsbasert arkivnøkkel. Den beskriver hele kommunen og kan brukes i alle arkiv- og fagsystem. Har vi dermed fått nøkkelen til enda bedre informasjonsdelingen mellom kommunearkivinstitusjonene og det autoritative registeret vi trenger? Vil vi bidra til vedlikehold med behovsinnmelding og kvalitetssikring?
 

KF blir med på verkstedet, og vi trenger så mange rådgivere som mulig for å stake ut en kurs for både denne dagen og fagforumets videre eksistens.

 

Nærmere program og informasjon om innleder og verkstedleder kommer.

09:00 Start

10:30 Pause

11:00 Fortsettelse

12:00 Lunsj

 

Møtedag

09:00 Ledermøte

10:30 Pause

11:00 Møte Aksess

12:00 Lunsj

Møterommene kan benyttes hele dagen

13:00 Egentid for de som skal til Lofoten

17:00 Oppmøte og innsjekk hurtigbåt til Lofoten

18:00 Avreise Lofoten

Program
bottom of page