PROGRAM 2021

15. - 16. SEPTEMBER

Tirsdag 14. september (KAI-ledermøte)
11:30-12:30 Lunsj
12:30-15:45 KAI-ledermøte
16:00-17:00 Eiermøte Arkheion
19:00-22:00 Middag (KAI-lederne, Arkheion og styringsgruppen til KAI-konferansen).
Det er et godt utvalg av restauranter rundt hotellet for de som kommer dagen før konferansestart. 
 

Onsdag 15. september

09:00-09:45: Registrering  

10:00-10:20: Velkommen til Trondheim 

10:20-10:30: Velkommen til KAI-konferansen 2021

10:30-11:00: Digital hilsen til KAI-konferansen fra politisk ledelse i Kommunaldepartementet 

11:00-11:30: Digital transformasjon, hva betyr det? En samtale mellom Jens Nørve (Digdir) og Unn Elisabeth Huse (Trondheim byarkiv)

11.30-12.30: Lunsj

12:30-13:00: Digitalisering og datadrevet offentlig forvaltning fra et samfunnsvitenskapelig ståsted - Lisa Reutter (NTNU)

13:00-13:45: Innebygget arkivering - Marthe Rosenvinge (Arkivverket)

Pause 

14:00-14:30: NOU 2019:9 som grunnlag for digitalisering - Hilde Elvine Bjørnå (Arkiv Troms)

14:30-15:15: Hvordan kan digitalisering bidra til bedre metadata og katalogtjenester? - Kristin Jacobsen (Arkivverket)

Pause 

15:30-16:00: Veien til heldigital dokumentasjon i barnevernet - prosjektleder Jørgen Berg Lauvsnes 

16:00-16.30: Digital transformasjon og hvordan påvirker dette KAI-miljøet - Jan Tore Helle (Bergen byarkiv)

17:00-18:30: Byvandring - oppmøte møterom Gamle bybro 

19:30-00:00: Festmiddag med underholdning

 

Torsdag 16. september

09:00-09:30: KAI fagforum for arkivdanning - Ole Stian Hovland (IKA Kongsberg) 

09:30-10:00: Prosjekt 1992: Mediekonvertering og samkjøring av hybridarkiv - Kristin Bryhn Ølberg (IKA Kongsberg)  

Pause og utsjekk

10:30-11.00: Samarbeid om innebygd arkiv i felles skoleadministrativt system for alle fylker - Bjørn Finnes (Nordland Fylkeskommune)

11:00-11.30: Fellesløsningen Digitalarkivet som en del av det digitale økosystemet. Hva betyr det egentlig? - Hilde Uthaug og Jorun Olafsdottir (Arkivverket)

Pause 

11:45-12:15: Digitaliseringen av Finnås kommune - Knut Kjosås og Hans Sindre Rein (IKA Hordaland)

12:15-12:45: Digitalisering for kassasjon av kommunale arkiver – et pilotprosjekt - Turid Holen (Arkivsenter Sør)  

13.00-14.00: Lunsj

14:00-14.30: Et nærmere blikk på IKA Innsyn - Hvorfor? – Hvordan? – Hva? - Hans-Petter Sandvik (IKA Kongsberg)

14:30-15:00: Samlet, funksjonsbasert klassifikasjon med tilhørende BK-vurderinger for Oslo kommune - erfaringer og videre planer - Hege Sætrum Kenny (Oslo byarkiv)

15:00-15:30:  Avslutning av konferansen og vel hjem! Her også et kulturelt innslag.

Afternoon break