PROGRAM 2021

15. - 16. SEPTEMBER

Onsdag 15. september

09:00-09:45: Registrering  

10:00-10:20: Velkommen til Trondheim 

10:20-10:30: Velkommen til KAI-konferansen 2021

10:30-11:00: Digital hilsen til KAI-konferansen fra politisk ledelse i Kommunaldepartementet 

11:00-11:30: Digital transformasjon, hva betyr det? En samtale mellom Jens Nervø (Digdir) og Unn Elisabeth Huse (Trondheim byarkiv)

Lunsj

12:30-13:00: Digitalisering og datadrevet offentlig forvaltning fra et samfunnsvitenskapelig ståsted - Lisa Reutter (NTNU)

13:00-13:45: (arkivlov eller annet tema, klart før konferansen).

Pause 15 min

14:00-14:45: Innebygget arkivering - Marthe Rosenvinge og/eller Cathrin Blitzner Møller (Arkivverket)

14:45-15:15: NOU 2019:9 som grunnlag for digitalisering - Hilde Elvine Bjørnå (IKA Troms IKS)

Pause 15 min

15:30-16:00: DigiBarnevern (Trondheim kommune)

16:00-16.30: Digital transformasjon og hvordan påvirker dette KAI-miljøet - Jan Tore Helle (Bergen byarkiv)

16:45-18:30: Sosialt program

19:30-00:00: Festmiddag med underholdning

 

Torsdag 16. september

09:00-09:30: KAI fagforum for arkiv - Ole Stian Hovland (IKA Kongsberg) 

09:30-10:15: (arkivlov eller annet tema, klart før konferansen). 

Pause 15 min

10:30-11.00: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv fra privatskoler - Ranveig Låg Gausdal (Oslo byarkiv)

11:00-11.30: Fellesløsningen Digitalarkivet som en del av det digitale økosystemet. Hva betyr det egentlig? - Hilde Uthaug og Jorun Olafsdottir (Arkivverket)

Pause 15 min

11:45-12:15: Digitaliseringen av Finnås kommune - Knut Kjosås og Hans Sindre Rein (IKA Hordaland)

12:15-12:45: Digitalisering for kassasjon av kommunale arkiver – et pilotprosjekt (Arkivsenter Sør)  

Lunsj

14:00-14.30: Et nærmere blikk på IKA Innsyn - Hvorfor? – Hvordan? – Hva? - Hans-Petter Sandvik (IKA Kongsberg)

14:30-15:00: Samlet, funksjonsbasert klassifikasjon med tilhørende BK-vurderinger for Oslo kommune - erfaringer og videre planer - Hege Sætrum Kenny (Oslo byarkiv)

Pause 15 min

15.15-15.45: Samarbeid om innebygd arkiv i felles skoleadministrativt system for alle fylker - Bjørn Finnes (Nordland Fylkeskommune)

15:45-16:15: Avslutning av konferansen og vel hjem! Her også et kulturelt innslag?