top of page

AKTUELT

IKA Kongsberg inviterer til KAI-konferansen 2023. Konferansen vil finne sted på Quality Hotel Grand i Kongsberg, 13.-14. september 2023. Workshop og ledermøtet arrangeres dagen før. 

 

Vi tar sikte på å sende ut invitasjon og presentere programmet i midten av mai. 

 

Arkivene i hus og arkivene i bruk 

 

Vi er veldig glade for at mange ønsker å bidra til årets konferanse. IKA Kongsberg har fått bekreftet at delingskulturen fortsatt står sterkt i fagmiljøet vårt, og vil takke for engasjementet rundt Call for papers. Vi har fått mange gode innspill.  
 
IKA Kongsberg vil bygge et innhold som viser at konferansen holder stand som det viktigste møtepunktet for KAI-institusjonene. Vi tar nå utgangspunkt i innspillene og IKA Kongsbergs hovedmål arkivene i hus og arkivene i bruk. 

KAI- konferansen 2023 skal sette faglig dagsorden, og den skal engasjere. Vi vil vise at vi sammen kan nå FNs bærekraftmål med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

 

Vel møtt - håper vi ses i Kongsberg!  

bottom of page