AKTUELT

Programmet er nå klart!

Programmet er nå klart. Nytt for året er at vi har tre parallellsesjoner og at møtedagen er den siste dagen.

Call for papers

Interkommunalt Arkiv i Rogaland og Stavanger byarkiv arrangerer årets KAI-konferanse fra 17.-19. september.

   

Vi trenger forslag til aktuelle tema og foredrag som kan bidra til å gjøre konferansen til en spennende møteplass for kommunearkiv-Norge i 2019. Det er behov for både plenumsforedrag (ca. 30-40 min.) og sesjonsforedrag (ca. 20-30 min.).

 

Forslag sendes innen 15. mars til mette.frick@stavanger.kommune.no 

På forhånd takk!