PROGRAM

17. -19. SEPTEMBER
Tirsdag 17. september

09:00 - 10:00: Registrering og kaffe 

10:00 - 10:20: Velkommen til Stavanger, Christine Sagen Helgø (ordfører Stavanger kommune) 

10:20 - 10:30: Velkommen, Mentz von Erpecom Vikse (fung. arkivsjef, Stavanger Byarkiv ) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder, Interkommunalt Arkiv i Rogaland)

 

10:30 - 11:00: Digitalarkivet som fellesløsning for arkiv, Inga Bolstad (Riksarkivar) 

11:00 - 11:30: Kan vi få en merverdi av de digitaliserte eiendomsarkivene?, Wenche Risdal Lund (IKA Kongsberg)

11:35 - 12:05: Tekstens forankring, Gaute Heivoll (forfatter)

12:05 - 13:00: Lunsj

 

13:00- 14:15: Den nye arkivloven, Espen Sjøvoll (Arkivverket) og Kristine Foss (Norsk presseforbund)

         

14:00 - 14:15: Pause

 

14:15 - 14:45: Nye krav og forventninger - arkivplan.no er løysninga! Ole Stian Hovland (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

       

14:45 - 15:45: Kommunesammenslåingen - fra prosjekt til produksjon,  Jahn Pettersen, Sandefjord kommune og Kjetil Vagle, Nye Stavanger kommune

16:30 - 18:30: iPad-race i Stavanger sentrum

19:30 - 00:00: Festmiddag med underholdning

 

 
Onsdag 18. september

Parallellsesjon 1

09:00: Hvordan skal programvaren Asta være om 1, 3 eller 5 år?

Morten A. Evensen (Asta-stiftelsen)

09:25: Ubudne gjester i arkivet: Integrated Pest Management                            

Antonia Reime Aabo (IKA Østfold)

09:50: Dokumentasjon av norsk næringsliv – en sektorbasert tilnærming

Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet) og Terje Haram (ArkiVest)

Pause

10:30: Utviklingsmidlene – gevinster og muligheter                                                           

Lars-Jørgen Sandberg (Arkivverket)

11:00: Ut av boksen - arkiv flytter tanker

Ulla Nachtstern (Vestfoldarkivet)                        

Parallellsesjon 2

09:00: Forvaltningsforum – åpenhet og koordinering i arkivsektoren

Lars-Jørgen Sandberg (Arkivverket)

 09:25: Dr. Sisyfos. Eller: Hvordan jeg lærte å stoppe å bekymre meg og elske SIARD-metodikken

Bjarte Aanestad og Stig Gyland (Sandnes kommune)

09:50: Framfinning i digitalt skapt materiale med URD

Frode Kirkholt (Bergen byarkiv)                         

Pause

10:30: Gjenbruk av Decom malsett i KDRS-produksjonslinje – lukke etterslep i bevaring av digitalt skapt arkivmateriale

Torbjørn Aasen (IKA Møre- og Romsdal)

11:00: NOARK 5 - hvor er vi, og hvor er vi på vei?

Marthe Rosenvinge (Arkivverket)                                                        

Parallellsesjon 3

09:00: Roboter i arkivet

Alexander Olafsrud (Stavanger kommune)

09:25: Fra depotinstitusjon til dokumentsenter                                                     

Ranveig Låg Gausdal (Oslo byarkiv)

09:50: Oppvekst i arkivet

Ann-Helen Finnesand og Kristoffer Ranaweera (Stavanger byarkiv)

Pause

 10:30: Skyløsning, kryptering og sikre soner                                                                     

Kurt Drange Jensen (Stavanger kommune)

11:00: Hvor mange personvernombud trengs det for å skifte en lyspære?

Thea Helen Eriksen Rølsåsen (IKA Møre og Romsdal)

11:30 - 12:30: Lunsj

 

12:30 - 14:00: Hva trenger vi å ta vare på av personopplysninger for ettertiden? Anne Aune (Arkivverket), Anne Mette Dørum (KS), og Knut B. Kaspersen (Datatilsynet). Diskusjon.

14:00 - 14:15: Pause

14:15 - 15:15: Arkiv på sosiale medier –skap engasjement internt og eksternt!, Synneva Erland (kommunikasjonsrådgiver)

 

15:15 - 15:45: Arkivforbundet påvirker på vegne av arkivsektoren, Ranveig Låg Gausdal og Kjetil Landrog (Arkivforbundet)

 

15:45 - 16:00: Avslutning av konferansen og vel hjem til de fleste av deltakarene!

16:30 - 19:00: Escape room-aktivitet. Bussavgang fra hotellet

 

20:00 - 22:00: Middag på hotellet (for de som skal overnatte) 

 

Torsdag 19. september
MØTEDAG PÅ ARKIVENES HUS

09:00 - 09:15: Buss fra Clarion Hotel til Arkivenes Hus

 

09:30 - 10:30: Arkheion, eiermøte

09:30 - 10:30: eArkiv, nettverksmøte 

10:30 - 11:30: Arkivplan.no, eiermøte

10:30 - 11:30:  Arkheion, redaksjonsmøte

10:30 - 11:30: Omvisning på Arkivenes Hus (møt opp ved resepsjonen) 

 

12:00 - 12:30: Lunsj

12:30 - 15:00: Arkheion, redaksjonsmøte

 

12:30 - 14:00: Ledermøte

 

12.30 - 13:30: Omvisning på Arkivenes Hus (møt opp ved resepsjonen) 

 

 

a_H1A4579.jpg