top of page

PROGRAM 2022

14. - 15. SEPTEMBER

ONSDAG 14. september 
Tidsrom:       Aktivitet:
0900-1000    Innsjekking
1000-1030    Åpning
1030-1100    Arkivenes samfunnsrolle i en digital tid. Ranveig Gausdal, Oslo byarkiv
1100-1130    Pause
1130-1200    Digitalarkivet – status, planer og konsekvenser for rolle og arbeidsdeling. Espen Sjøvoll, Arkivverket 
1200-1230    Digitalarkivets sikringsmagasin – bruk, strategi og erfaring. Janny Sjåholm og Knut Kjosås, IKA Hordaland 
1230-1330    Lunsj
1330-1430    Parallellsesjoner:
Formidling for barn og unge
Fellesløsninger og innebygget arkivering - teori og praksis
1430-1500    Pause
1500-1600    Fortsettelse, parallellsesjoner
Formidling for barn og unge
Fellesløsninger og innebygget arkivering - teori og praksis
1630-1830    Sosialt program
1930-    Festmiddag

Liv Gulbrandsen er konferansier og underholder med smakebiter fra sitt siste stykke «Hold kjeft, det er Ibsen» og noen ekstra gode råd om kunnskap

TORSDAG 15. september 

Tidsrom:      Aktivitet: 

0900-1000   Parallellsesjoner:

Tilgang og innsyn - får brukerne det de trenger?

Bevaring og kassasjon – hva etterlater vi oss egentlig?

1000-1030   Pause

1030-1130   Fortsettelse, parallellsesjoner:

Tilgang og innsyn - får brukerne det de trenger?

Bevaring og kassasjon – hva vi etterlater vi oss egentlig?

1130-1230   Lunsj

1230-1330   Ruth Reese – Give me a crown. Fra arkiv til teater. Michelle Tisdel, Nordic Black Theatre

1330-1400   Trenger vi formidling og veiledning i en digital tid? I så fall hva slags? Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

1400-1430   Pause

1430-1445  Arkivenes samfunnsrolle i en digital tid. Innledning til debatt. Inga Bolstad, riksarkivar

1445-1545  Arkivenes samfunnsrolle i en digital tid – panelsamtale. Samtalen ledes av Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv

1545- Avslutning

Parallellsesjoner: 
Formidling for barn og unge

Onsdag 14.9. kl 1330-1600, inkludert felles pause 1430-1500

Innledere:

Fellesløsninger og innebygget arkivering – teori og praksis

Onsdag 14.9. kl 1330-1600, inkludert felles pause 1430-1500

Innledere:

Tilgang og innsyn - får brukerne det de trenger?

Torsdag 15.9. kl 0900-1130, inkludert felles pause 1000-1030

Innledere:

Bevaring og kassasjon – hva vi etterlater vi oss egentlig?

Torsdag 15.9. kl 0900-1130, inkludert felles pause 1000-1030

Innledere:

bottom of page