Scandic Nidelven.webp
15. - 16. SEPTEMBER 2021

TRONDHEIM

Scandic Nidelven
Arkivforbundet-logo-png-orange-1.png
AKTUELT

Det blir KAI-konferanse 2021 i Trondheim 15.-16. september. 

Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.

Konferansen vil avholdes på Scandic Nidelven, hotellet som har vunnet prisen for Norges beste hotellfrokost!

PÅMELDING

 

Vi vil komme tilbake til mer informasjon gjeldende påmelding nærmere sommeren.

 

Vi satser på at vi kan få til en fysisk samling, men avventer noe med påmelding grunnet den spesielle tiden vi lever i. 

PROGRAM

KAI konferansen 2021 har mange spørsmål, kanskje får vi svar på alle? Det gjenstår å se.

 

Vi satser på fysisk samling på Scandic Nidelven i Trondheim, og håper at vi får gleden av å se så mange som mulig igjen etter det merkelige året 2020.

Mer informasjon om programmet, foredragsholdere og gjennomføring vil komme nærmere sommeren. 

OM KAI-KONFERANSEN 2021

KAI-konferansen er de kommunale arkivinstitusjonenes viktigste møteplass, og ble første gang arrangert i Bergen i 1988.
I 2021 er det IKA Trøndelag IKS og Trondheim byarkiv som i samarbeid med Arkivforbundet er arrangør.

Styringsgruppen: Jens Rønning, Unn E. Huse, Anita K. Flor, Anne Helen Berg og Kjetil Landrog (Arkivforbundet)

Fagprogrammet:  Jens Rønning, Unn E. Huse, Anita K. Flor, Ole K. Richstad og Petter Pedryc

Sosial komite: Gunhild Bakken, Anne Haarstad og Anne Helen Berg

 

 

KONTAKT OSS

Besøksadresse:

Trondheim byarkiv

Maskinistgata 1

7042 Trondheim

Telefon: 72 54 82 80
E-post: trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Besøksadresse:
Arkivforbundet

c/o Oslo byarkiv
Maridalsveien 3

0178 Oslo
 

Telefon: 99 69 45 77

E-post: post@arkivforbundet.no

Besøksadresse:
IKA Trøndelag IKS

Båtsmannsgata 4

7042 Trondheim
 

Telefon: 97 09 90 50

E-post: postmottak@ika-trondelag.no