15. - 16. SEPTEMBER 2020

OSLO

Scandic Vulkan & Vulkan Arena
Arkivforbundet-logo-png-orange-1.png
AKTUELT

KAI konferansen 2020 i Oslo har  dessverre blitt utsatt til 2022. 
 

Derimot vil KAI-2021 bli arrangert i Trondheim fra 15.-16. september 2021. 

Det var ikke mulig å få gjennomført konferansen slik vi i Oslo byarkiv og Arkivforbundet hadde planlagt på grunn av avstandsrådene fra myndighetene. 

PÅMELDING

 

Det blir KAI-konferanse 2021 i Trondheim 15.-16. september. 

PROGRAM

Tittel for den kommende KAI-konferansen er:

 

«Danning i dag – historisk i morgen»

 

Programmet er under utvikling, og vi legger derfor ut litt informasjon  om Call for papers – forslag til bidrag til sesjoner.