top of page

VERKSTEDDAGEN

I forkant av konferansen arrangerer vi en verksteddag for KAI-institusjonene og andre deltagende arkivinstitusjoner. I tillegg blir det avholdt ledermøte samme dag.

De ulike verkstedene er: 

 • Språkverksted

 • Demokrativerksted

 • Innsynsverksted

 • Fagforum for arkivdanning

 

Tidsrom:       Aktivitet:

1030-             Registrering

1200-1300    Lunsj

1300-1700    Verksteder og ledermøte, felles pauser 1345 -1400 og 1530-1600

1800-2200    MingleKAI – Pizza og mingling på EnergiMølla musikk- og kulturhus.

 

Demokrativerksted

Innledning ved Karsten Korbøl, HIFO. Møteleder er Ida Merethe Jensen, Arkiv i Nordland

 

Mål:

 • Identifisere kilder til «formidlingspakke», i første omgang til skoleelever som er med i HIFOs historiekonkurranse «Min familie i historien»

 • Identifisere andre brukergrupper for tilsvarende formidlingspakker

 • Verkstedet skal kun sørge for innhold til formidlingspakkene, men også komme med forslag til publiseringssted

 • Identifisere mulige samarbeidspartnere

 • Hvordan knytte seg opp mot lærerutdanningen

 • Vurdere om dette skal være et varig nettverk

 

Språkverksted

Innledning ved Marianne Aasgaard, Språkrådet. Møteleder er Knut Kjosås, IKA Hordaland

Mål:

 • Identifisere begreper som tolkes ulikt og er problematisk for arkivfaget og sektoren

 • «Hvem eier definisjonsmakten?» - verkstedet drøfter og kommer med forslag til hvordan arkivsektoren kan få et felles begrepsapparat

 • Vurdere om dette skal være et varig nettverk

 

Innsyn/visningsløsninger

Informasjon om innleder kommer. Møteleder er Torleif Lind, IKA Kongsberg

Mål:

 • Felles begrepsapparat

 • Bedre samarbeid om løsninger i sektoren

 • Søke å finne samfunnsøkonomiske fellesløsninger

 • Vurdere å opprette et varig nettverk

Fagforum for arkivdanning

Informasjon om innleder kommer. Møteleder er Ole Stian Hovland, IKA Kongsberg

Fagforumet er et allerede etablert nettverk. Programmet her står nettverket for.

Ledermøte

 

Lukket møte for ledere av KAI-institusjoner. Ledermøte blir med på innledning av språkverkstedet.

bottom of page