Korona

Det er planlagt for opp til 140 deltakere og hotellet vil organisere både konferansen og middagen slik av en-meters regelen overholdes. 

Dersom retningslinjene endres vil hotellet kunne tilby en konferanse der to-meters regelen overholdes. De aller fleste deltakere vil ha fått to vaksinedoser til konferansestart. 

 

Se informasjon fra Trondheim kommune her:

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/

Dersom det kommer endringer, enten sentralt eller lokalt som tilsier at konferansen må avlyses fysisk, har vi planlagt for en heldigital konferanse.

Det er også lagt opp til at de som vil følge konferansen heldigitalt kan gjøre det! Vi vil streame hele konferansen slik at om det går som planlagt kan en ha både deltakere fysisk og deltakere digitalt. For å melde seg på som digital deltaker er dette noe som kan gjøres under påmelding.