top of page

Verksteddagen: innledere og møteledere

Marianne Aasgaard

Bilde Marianne.jpg

Marianne Aasgaard jobber som seniorrådgiver i Språkrådet. Hun jobber med å følge opp språkpolitikken og språkloven, særlig når det gjelder terminologi og fagspråk i offentlig sektor. Aasgaard skal være innleder for Språkverkstedet.

Ole Stian Hovland

Ole Stian_edited.jpg

Ole Stian Hovland er spesialrådgiver ved IKA Kongsbergs avdeling for arkivdanning og e-depot og skal være møteleder for Fagforum for arkivdanning. Han begynte å arbeide for IKA Kongsberg i 2021, men har jobbet med arkiv og rådgiving i over 20 år. Hovland har vært fagleder ved Kommunearkivordninga Vestland, og i perioder fungert som Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane. Hos IKA Kongsberg har Hovland fått ansvar for et utviklingsprosjekt som er delfinansiert av Arkivverkets utviklingsmidler og vært med å utvikle en ny metodikk for arkivplanarbeidet. Han er blant annet delaktig i større prosjekter, som samarbeidet i Hallingdalsregionen og i arbeidet med delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ida Merethe Jensen

Ida 004 (1)_edited.jpg

Ida Merethe Jensen er teamleder for formidling ved Arkiv i Nordland og skal være møteleder for Demokrativerkstedet. Jensen er utdannet historiker og har jobbet ved Arkiv i Nordland siden hun var ferdigutdannet. De siste seks årene har hun jobbet med formidling, blant annet opp mot Nord Universitetet. Jensen brenner for å utvide brukergruppene for arkivene blant annet gjennom formidling og innsamlingsprosjekter som «Skeiv i Nordland» og «Jeg er her. Vi er her. Vi hører til her!», som er et innsamlingsprosjekt av historier fra ikke-vestlige innvandrere.   

Knut Kjosås

Knut_edited.jpg

Knut Kjosås er fagleder ved IKA Hordaland og skal være møteleder for Språkverkstedet. Han har 9 års arbeidserfaring fra kommunal arkivsektor og har en mastergrad i samfunnsfagdidaktikk. Kjosås tror på viktigheten av dialog og samarbeid for å utvikle beste praksis og innovasjon innen arkivfeltet.

Karsten Korbøl

karsten-korbøl_edited.jpg

Karsten Korbøl er universitetslektor i historiedidaktikk ved Universitetet i Oslo og skal være innleder for Demokrativerkstedet. Korbøl er koordinator for HIFOs historieprosjekt "Min famillie i historien". Han har jobbet i mange år som lærer og har ledet arbeidet med å lage ny læreplan i historie. Korbøl skal være innleder for Demokrativerkstedet.

Torleif Lind

Torleif__edited.jpg

Torleif Lind er leder for fagutvikling og strategi ved IKA Kongsberg og skal være møteleder for Innsynsverkstedet. Han har vært ansatt i ulike stillinger ved IKA Kongsberg siden 1999, og er særlig opptatt av kommunenes oppfattede nytteverdi av eierskapet. Relevant tjenesteutvikling, synlighet og tilstedeværelse hos eierne er viktige faktorer her. De siste årene har Lind jobbet tett med mange eiere i forbindelse med kommune- og regionreformen, og er nå delaktig i arbeidet med delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

bottom of page