top of page

FOREDRAGSHOLDERE

Ottar A.B. Anderson

Anderson_Foto_edited.jpg

Ottar A.B Anderson har de siste 10 årene ledet SEDAK (Fylkessenter for digitisering av kulturarven) i Møre og Romsdal. 

SEDAK utfører oppdrag for hele ABM-miljøet, både "on-location" og i studio.

Anderson har bakgrunn som fotograf, og er komitémedlem på vegne av Standard Norge i den internasjonale standardiserings organisasjonen ISO. 

ISO/TC 42 JWG 26 komitéen jobber med standardisering og kvalitetssikring av digitisering/mediekonvertering av kulturhistorisk arkivmateriale. 

Inga Bolstad

Inga_Bolstad_AV_00203_Foto_Sofie_Holberg (1)_edited.jpg

Inga Bolstad har vært Riksarkivar og leder for Arkivverket siden 2014. Bolstad har lang fartstid fra offentlig forvaltning, og har jobbet mye med strategi, endringsledelse og digitalisering. Hun er diplomøkonom og har en mastergrad i strategisk ledelse. Som riksarkivar er hun opptatt av å utvikle arkivsektoren og lede en fremoverlent organisasjon.

Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet - Oslo Nye Høyskole_edited.jpg

Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Nye Høyskole. Han er en av våre fremste eksperter på menneskeretter og demokrati, og kommer fra Kongsberg. Hagtvet har vært en aktiv samfunnsdebattant, og ytret seg jevnlig både som forfatter av flere bøker, men også i aviser, radio- og i tv-sendinger. Han har fått en rekke utmerkelser, blant annet Prisen for god forskingsformidling ved Universitetet i Oslo, og Eilert Sundts forskingspris. 

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen.jpg

Gunn Marit Helgesen ble valgt som styreleder i KS 2021. Helgesen var styreleder i KS i to perioder fra 2012 til 2020. På landstinget i 2020 ble hun valgt til første nestleder. Hun var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, etter to perioder som fylkesvaraordfører. I dag er hun gruppeleder for Høyre i fylkestinget og sitter i fylkesutvalget i Vestfold og Telemark. I 2022 ble hun valgt som president i CEMR etter å ha vært nestleder siden 2016. Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen UCLG. Gunn Marit Helgesen er medlem og leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress, visepresident i styret og medlem av Monitoring Committee. Hun er også visepresident i CPMR, og har tidligere vært president i Nordsjøkommisjonen. Helgesen er styremedlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), leder av VRI programstyre og medlem i det regionale forskningsfondet Oslofjorden.

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort jobber til daglig som professor ved Institutt for offentlig rett med ansvar for sivilprosess. Hennes forskningsfelt er dels innenfor prosessrett og dels innenfor rettshistorie. Hjort har i flere sammenhenger arbeidet med digitaliseringens påvirkning på jussen, og har ledet utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. 

Kristin Høigård Hofseth

Kristin Høigård Hofseth.jpg

Kristin Høigård Hofseth er arkivfaglig rådgiver i Oslo byarkiv. Hun har 22 års erfaring som arkivleder i to forskjellige virksomheter i Oslo kommune, og begynte i Byarkivet i 2022. Hofseth har prosjektansvar for prosjektet: «Kartlegging av bydelenes fagsystemer og prioritet for tiltak».

Ole Stian Hovland

Ole Stian_edited.jpg

Ole Stian Hovland er ansatt som spesialrådgiver ved IKA Kongsbergs avdeling for arkivdanning og e-depot. Han begynte å arbeide for IKA Kongsberg i 2021, men har jobbet med arkiv og rådgiving i over 20 år. Hovland har vært fagleder ved Kommunearkivordninga Vestland, og i perioder fungert som Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane. Hos IKA Kongsberg har Hovland fått ansvar for et utviklingsprosjekt som er delfinansiert av Arkivverkets utviklingsmidler og vært med å utvikle en ny metodikk for arkivplanarbeidet. Han er blant annet delaktig i større prosjekter, som samarbeidet i Hallingdalsregionen og i arbeidet med delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Egil Johansen

egil-johansen_edited.jpg

Egil Johansen er styreleder for IKA Kongsberg. Han har 30 års erfaring som rådmann og fylkesrådmann og har også vært prosjektleder for to kommunesammenslåingsprosesser. Johansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere hatt forskerstilling, vært styreleder i KLP, jobb i Olje- og energidepartementet og i Aker AS.

Heidi Quamme Kittilsen

Sivilombudet_edited.jpg

Heidi Quamme Kittilsen er seniorrådgiver i Sivilombudet. Kittilsen har mange års erfaring fra Sivilombudet og har arbeidet med offentlighet og innsyn i nærmere tre år. Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen og alle i dens tjeneste for å hindre at det øves urett mot den enkelte, og for å bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Kjetil Landrog

Kjetil Landrog_edited.jpg

Kjetil Landrog har vært generalsekretær i Arkivforbundet siden januar 2017. Før det yrkesbakgrunn med samfunn og kommunikasjon i LO-forbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk og for Norges Farmaceutiske Forening. Han har en executive master i kommunikasjonsledelse på BI, og før det to bachelor i henholdsvis PR- og kommunikasjon fra BI og statsvitenskap fra UiO. Han har politisk erfaring, som folkevalgt fraksjonsleder og utvalgsleder gjennom 16 år i henholdsvis Sandefjord og Vestfold. Har vært leder av distriktsprogramrådet til NRK Østafjells og utvalgsmedlem for skatteklagenemda Skatt Sør.

Torleif Lind

Torleif__edited.jpg

Torleif Lind er leder for fagutvikling og strategi ved IKA Kongsberg. Han har vært ansatt i ulike stillinger ved IKA Kongsberg siden 1999, og er særlig opptatt av kommunenes oppfattede nytteverdi av eierskapet. Relevant tjenesteutvikling, synlighet og tilstedeværelse hos eierne er viktige faktorer her. De siste årene har Lind jobbet tett med mange eiere i forbindelse med kommune- og regionreformen, og er nå delaktig i arbeidet med delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Heidi Meen

Heidi_Meen_foto_Marte_Haraldsen_edited.jpg

Heidi Meen er redaktør og prosjektleder for AKSESS – tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, som gis ut av ABM-media AS, i samarbeid med Arkheion og Arkivforbundet. I den treårige prosjektperioden er hun delvis frikjøpt fra Vestfoldarkivet der hun har jobbet siden 2011. Hun er historiker og forfatter, og har vært redaktør for forløperen Arkheion siden 2016.

Guro Slettemark

Guro Slettemark - foto Thomas Brun NTB Kommunikasjon_edited.png

Guro Slettemark er generalsekretær i Transparency International Norge. Slettemark har et bredt samfunnsengasjement som er kommet til uttrykk både i forvaltning og politikk. Hun har også omfattende internasjonal erfaring. Slettemark har tidligere arbeidet i Datatilsynet, og har vært medlem i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Hun har vært tilknyttet

 Transparency International Norge siden september 2009.

Jørn Steinmoen

Jørn1_edited.jpg

Jørn Steinmoen er ansvarlig redaktør/daglig leder i Laagendalsposten, som er lokalavisa for Kongsberg og Numedal. Han startet sin karriere som journalist i Telemarksavisa i 1992 og har også vært ansatt i avisa Varden før han kom til  Kongsberg i 2001. Han har ledet en rekke lokale politiske debatter.

Ketil Zachariassen

_Portrett KZ 2018_Ketil Zachariassen AHR_edited.jpg

Ketil Zachariassen var medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Zachariassen er førsteamanuensis i moderne historie med særlig ansvar for urfolks- og minoritetshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet. Zachariassen har i sin forskning arbeidet med et bredt spekter av tema innen moderne samisk, kvensk og nordnorsk historie.

bottom of page