FOREDRAGSHOLDERE

 

Mentz har 13 års ledererfaring fra kommunal arkivvirksomhet. Blant annet har han vært arkivleder i Sentralarkivet i Stavanger kommune og for politisk sekretariat og dokumentsenter i Randaberg kommune. Han er konstituert arkivsjef for Stavanger byarkiv og seksjonsleder for arkivdanning og postmottak.

Mentz Von Erpecom Vikse

Mentz Von Erpecom Vikse.jpg

Tor Ingve Johannesen

Tor Ingve er kommuneviter og har jobbet hos Statsarkivet i Stavanger og rådgiver hos IKA Rogaland. Han har væt daglig leder hos IKA Rogaland siden 2008. 

IMG_2396.JPG

Christine Sagen Helgø

Christine Sagen Helgø har vært ordfører i Stavanger siden 17. oktober 2011 for Høyre. Dette er hennes femte periode i Stavanger-politikken. Fra 2003 til 2011 var hun gruppeleder for Høyre. I to perioder var hun medlem i kommunalstyret for levekår. Hun har også ledet kommunens lønns- og administrasjonsutvalg i fire år. I perioden 2007–2011 var hun leder av kommunalstyret for byutvikling.

Inga Bolstad

Inga ble utnevnt til riksarkivar høsten 2014 til en stilling som hun synes er kjempespennende og viktig i en sektor i rivende utvikling.

Før dette hadde hun ulike toppjobber i Skatteetaten, den siste som direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner. Tidligere leder erfaringer er fra ulike statsetater og Oslo kommune. Hun har master fra BI, Oslo.

Christine_Sagen_Helgø.jpg
Inga portrett.jpeg

Forfatter Gaute Heivoll debuterte i 2002 og har siden skrevet både romaner, noveller, dikt og barnebøker. Han har også vunnet en rekke priser, deriblant Brageprisen i 2010 for romanen Før jeg brenner ned. 

Gaute Heivoll 

Wenche_redigert.jpg

25 år i IKA Kongsberg. 20 år som daglig leder. Arkivmisjonær og kommunepatriot.  

Wenche Risdal Lund

Gaute Heivoll.jpg

Kristine har vært jurist i Norsk Presseforbund i 12 år, og jobber daglig med åpenhet og innsyn, tilgang til informasjon og lignende. Først og fremst jobber hun som rådgiver overfor pressen. Hun arbeider også med å finne gode løsninger for arkivering og dokumentinnsyn i offentlig forvaltning.

Kristine Foss

Espen Sjøvoll.jpg

Espen er avdelingsdirektør i Arkivverket og var deltaker i utvalget som har utredet forslaget til ny arkivlov.

Espen Sjøvoll

Kristine Foss.jpg
Ole Stian_redigert.jpg

Ole er fagleiar på kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Frå februar 2019 er han frikjøpt i 50% stilling til å jobbe som koordinator for arkivplansamarbeidet. Dette er eit to-årig prosjekt som alle eigarane av arkivplan.no er med i.

Ole Stian Hovland

Jahn Pettersen2.jpg

Jahn har bakgrunn fra Forsvaret, arkivleder i Avinor og i Barne-, ungdoms- og familieetaten, rådgiver i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap og avdelingsleder i tidligere Stokke kommune. Prosjektleder for «Sikre dokumentforvaltningen i nye Sandefjord kommune» fra 2015 og seksjonsleder for Dokumentsenteret i Sandefjord kommune fra 2017.

Jahn Pettersen

Helga Hjorth

Helga er jurist og forfatter. Hun er ansatt som seniorrådgiver i

Arkivverket og debuterte som skjønnlitterær forfatter med boka Fri vilje i 2017. Arkivarens testamente er hennes andre bok.

Helga Hjorth.jpg

Kjetil Vagle

Kjetil er rådgiver i Stavanger byarkiv og for tiden leder for prosjekt Arkiv i Nye Stavanger. Han har tidligere arbeidet i Statsarkivet i Stavanger og i sentralarkivet i Sandnes kommune.

Kjetil Vagle.jpg
Morten A. Evensen.jpg

Morten er daglig leder i Stiftelsen Asta. Han er utdannet statsviter og tok med seg over 20 års erfaring fra IT industrien til stiftelsen, der han har vært leder i 5 år.

Morten A. Evensen

Antonia.jpg

Antonia har arbeidet med fotobevaring og samlingsforvaltning siden 2002, de 4 siste årene som fagleder for konserveringsavdelingen ved IKA Østfold, med særlig fokus på muggsopp og skadeinsekter. Hun har trening i IPM (Integrated Pest Management) som metode fra Natural History Museum i London og Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Antonia Reime Aabø

Terje Haram

Terje har bakgrunn både frå Statsarkivet i Bergen og Fylkesarkivet i Hordaland. Sidan 2000 har han vært leder for privatarkivarbeidet ved Bergen byarkiv, og daglig leder for LAB, nå ArkiVest. Arkivverket har gitt ArkiVest støtte til å lede den nasjonale satsinga på sjømatarkiv. I tillegg har Terje vore vekselvis leder og nestleder i styret for stiftelsen Asta sidan 2005. Han har også vore styremedlem i Arkivforbundet.

Terje Haram.jpg

Ingrid Nøstberg

Ingrid er utdannet historiker og har siden 1998 jobbet som arkivar i Vestfoldarkivet, hovedsakelig som fagansvarlig for fylkeskommunale arkiver. For tiden er hun prosjektleder for satsingen Norsk bergindustriarkiv, et sektorarkiv med nasjonalt ansvar for bevaring av arkiver etter bergindustrien. I 2014-15 jobbet hun i Arkivverket som delprosjektleder for kommunale arkiv innen SAMDOK-prosjektet. Fra tidligere har hun arbeidserfaring fra IKA Rogaland, Stavanger byarkiv og Riksantikvaren. Hun er for tiden styreleder i Arkivarforeningen.

Ingrid-Nøstberg.jpg
Ulla Nachtstern.jpg

Ulla er utdannet kunsthistoriker, men meldte overgang til arkivfeltet da Vestfoldarkivet i 2006 utlyste landets første arkivformidlerstilling. Vestfoldarkivets formidlingsprosjekter har demokrati og menneskerettigheter som overordnet perspektiv.

Ulla Nachtstern

Lars-Jørgen_Sandberg.jpg

Lars-Jørgen er fagdirektør i Arkivverket og leder for Planlegging og arkitektur.Han har vært statsarkivar i Oslo siden 2014 og har jobbet i en årrekke i Arkivverket i mange forskjellige roller.Lars-Jørgen har også jobbet i privat og kommunal sektor innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Lars-Jørgen Sandberg

Stig Gyland.jpg

Stig er utdannet sivilingeniør innen informasjonsteknologi. Han har lang erfaring fra utvikling og implementering av IT-systemer, fortrinnsvis fra olje- og gassindustrien. Stig har jobbet ved Dokumentsenteret i Sandnes siden oktober 2018.

Stig Gyland

Bjarte Aanestad_edited_edited.jpg

Bjarte er arkivleder i Sandnes kommune. Han er utdannet historiker med årsenhet i arkivkunnskap på toppen. Han har jobbet ved Dokumentsenteret i Sandnes kommune siden 2011, og i løpet av disse årene vært innom både Noark-bevaringsmetodikk av sak/arkivløsninger og arkivuttrekk fra fagsystemer i bruk i organisasjonen.

Bjarte Aanestad

Torbjørn_Aasen2.jpg

Torbjørn Aasen

Frode Kirkholt.JPG

Frode er rådgiver ved Avdeling for moderne arkiver hos Bergen byarkiv. Han har tidligere jobbet som utvikler i Riksarkivet, som IT-arkivar i Oslo byarkiv, og med ordning av arkiver og programvareutvikling i Stiftelsen Asta.

Frode Kirkholt

Torbjørn har arbeidet med elarkiv hos IKA Møre og Romsdal fra 2007 og har deltatt i prosjekter som DIAS, KDRS prosesser og rutiner, produksjonslinje og for aktiv kunnskapsdeling i fagmiljøet og aktiv dialog med Arkivverket.

Marthe Rosenvinge Ervik

Marthe jobber i seksjon for Dokumentasjonsforvaltning, som er seksjonen i Arkivverket som har ansvar for Noark, tilsyn og veiledning. For tiden arbeider hun med Arkivverkets langsiktige satsing på innebygd arkivering, hvor de blant annet forsøker å bidra til mer innovasjon i sektoren. Sitter på Statsarkivet i Kristiansand, og er utdannet statsviter. Medforfatter av Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt for Justis- og beredskapsdepartementet.

Marthe Rosenvinge.JPG

Alexander er prosessrådgiver og ansvarlig for Stavanger kommunes automatisering av arbeidsprosesser gjennom bruk av robotteknologi (RPA). Han har flere år bak seg med ledelse, prosess- og strategiarbeid fra bankbransjen og har vært gjennom flere forskjellige former for automatisering, digitalisering og prosessforbedring generelt. Alexander er utdannet sosialøkonom fra universitetet i Heidelberg, Tyskland.

Alexander Olafsrud

Alexander Olafsrud.jpg
Ranveig_edited.jpg

Ranveig er byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet. Hun har hovedfag i historie, og har i tillegg nordisk språk og litteratur, arkivkunnskap og museumskunnskap i fagkretsen. Hun har tidligere arbeidet blant annet i Riksarkivet, og har vært seksjonsleder i Norsk kulturråd, blant annet med ansvar for sekretariatet for den norske dokumentarvkomiteen.

Ranveig Låg Gausdal

Ann Helen M. Finnesand.jpg

Ann-Helen M. Finnesand

Ann-Helen Midbrød Finnesand er seksjonsleder for Arkivsystem og utvikling i Stavanger byarkiv, og jobber som prosjektleder for Public Oppvekst og e-Arkiv. Hun har jobbet i byarkivet siden 2000 og har tidligere jobbet ved Storhaug bydelsadministrasjon, Stavanger boligkontor og kommunalavdeling for byutvikling.

Kurt Drange Jensen.jpg

Kurt Drange Jensen

Kristoffer Ranaweera.jpg

Kristoffer er systemrådgiver med ansvar for de to sakarkivsystemene i Stavanger kommune. Han har vært ansatt i byarkivet siden 2010 og har vært med på innføringen av Public 360 og utviklingen av Public Oppvekst.

Kristoffer Ranaweera

Kurt arbeider som sikkerhetsrådgiver i Stavanger kommune. Sikkerhetsarbeidet med nye Stavanger kommune omfatter tilnærmet 12000 ansatte og 500 fagsystemer. Kurt Jensen har master i IT og har arbeidet med IT siden tidlig 2000-tallet som systemutvikler, konsulent og IT-arkitekt innenfor bank, forsikring og finanssystemer.

Byline_Thea2.jpg

Thea er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, der hun fordypet seg særlig i problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Hun er ansatt som faglig prosjektleder for personvernprosjektet hos IKA, som leverer tjenesten personvernombud for 27 av fylkets kommuner, i tillegg til fylkeskommunen.

Thea Helen Eriksen Rølsåsen

Anne Aune.jpg

Anne Aune

Anne er fagdirektør for seksjon bevaringsvurdering og privatarkiv i Forvaltningsavdelingen i Arkivverket. Hun var tidligere leder for Hordaland fylkesarkiv og har sittet flere år i styret til Arkivforbundet.

anne-mette-dorum.jpg

Anne Mette er fagansvarlig for strategi og politikk på digitalisering i KS, i Avdeling for strategisk IKT og digitalisering. Hovedoppgaven er å bidra til at kommunal sektor går i takt på digitaliseringsområdet og at statlige lover, planer og prosjekter knyttet til digitalisering ivaretar kommunal sektors behov.

Anne Mette Dørum

Knut B. Kaspersen.jpg

Knut B. Kaspersen

Knut er fagdirektør i Datatilsynet. Gjennom sin lange og varierte erfaring i Datatilsynet har han et bedre overblikk enn de fleste over hvordan personvernutfordringer gjerne oppstår, og hvilke konsekvenser det har for de som opplever at sin rett til personvern blir krenket.

Synneva Erland portrett.jpg

Synneva Erland har bakgrunn som skuespiller, sanger og pedagog og har fått en helt spesiell posisjon som foredragsholder i Norge Hun har spisskompetanse på kommunikasjon, bedriftskultur og ledelse, og bidrar til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte organisasjonen.

Synneva Erland

Kjetil Landrog - stort format.jpg

Kjetil Landrog

Kjetil er generalsekretær i Arkivforbundet. Han har en excecutive master i ledelse og strategisk kommunikasjon og hver sin bachelorgrad i statsvitenskap og i PR- og kommunikasjonsledelse, og har i tillegg områdekunnskap om Russland og Sentral-Europa. Han har tidligere jobbet flere år som kommunikasjonsrådgiver i LO-forbundet «Forbundet for Ledelse og Teknikk» der han særlig jobbet med arbeidslivs- og næringspolitikk, og han har bred politisk erfaring fra både lokal og fylkespolitikken, der han blant annet har vært leder av kontrollutvalget i Vestfold Fylkeskommune og leder av distriktsprogramrådet i NRK Østafjells.