FOREDRAG

Arkiv flytter tanker - Ulla Nachtstern

Arkiv på sosiale medier, skap engasjement internt og eksternt - Synneva Erland

Arkivforbundet påvirker på vegne av arkivsektoren - Ranveig Låg Gausdal og Kjetil Landrog - Arkivforbundet

Den nye arkivloven -Kristine Foss - Norsk presseforbund

Digitalarkivet som fellesløsning for arkiv - Inga Bolstad - Arkivverket

Dokumentasjon av norsk næringsliv – en sektorbasert tilnærming - Ingrid Nøstberg - Vestfoldarkivet

Dr. Sisyfos. Eller. Hvordan jeg lærte å stoppe å bekymre meg og elske SIARD-metodikken

- Bjarte Aanestad og Stig Gyland - Sandnes kommune

Forvaltningsforum - åpenhet og kooridinering i arkivsektoren - Lars-Jørgen Sandberg

Fra depotinstitusjon til dokumentsenter - Ranveig Låg Gausdal - Oslo byarkiv

Gjenbruk av Decom malsett i KDRS-produksjonslinje – lukke etterslep i bevaring av digitalt skapt arkivmateriale

- Torbjørn Aasen - IKA Møre og Romsdal

Hva trenger vi å ta vare på av personopplysninger for ettertiden - Anne Aune - Arkivverket

Hva trenger vi å ta vare på av personopplysninger for ettertiden - Knut B. Kaspersen - Datatilsynet

Hvor mange personvernombud trengs det for å skifte en lyspære - Thea Helen Eriksen Rølsåsen - IKA Møre og Romsdal

Hvordan skal programvaren Asta være om 1, 3 eller 5 år - Morten A. Evensen  - Stiftelsen ASTA

Kommune sammenslåingen - Jahn Pettersen - Sandefjord kommune

Kommunesammenslåingen - Kjetil Vagle - Stavanger kommune

Merverdi av digitaliserte forvaltningsarkiv - Wenche Risdal Lund - IKA Kongsberg

NOARK 5 - hvor er vi, og hvor er vi på vei - Marthe Rosenvinge  - Arkivverket

Ny arkivlov - Espen Sjøvoll - Arkivverket

Oppvekst i arkivet - Ann-Helen Finnesand og Kristoffer Ranaweera - Stavanger byarkiv

Roboter i arkivet - Alexander Olafsrud - Stavanger kommune

Ubudne gjester i arkivet Integrated Pest Management  - Antonia Reime Aabo - IKA Østfold

Utviklingsmidlene - gevinster og muligheter - Lars Jørgen Sandberg - Arkivverket