AKTUELT

Utsatt 

Konferansen 2020 i Oslo er dessverre utsatt til 2022. KAI-konferansen i 2021 vil derimot avholdes i Trondheim. 

----

 

Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Konferansen vil være på Scandic Vulkan og Vulkan Arena i Oslo 15.-16. september. Ledermøtet arrangeres dagen før.

Vi ønsker en konferanse som:

- Tar for seg arkiv fra danning til depot.

- Viser sammenhengen mellom danning av arkiv i dag og historisk arkiv i morgen.

- Løfter fram muligheter og utfordringer for framtidas arkiver og arkivarer.

- Drøfter muligheter for oss og brukerne. 

- Gir fornyet tro på egen rolle.

 

Innledende presentasjoner

Vi ønsker innspill til problemstillinger og foredragsholdere til innledende presentasjoner på inntil 60 minutter med følgende tema:

1. Kommunearkivenes samfunnsoppdrag

Hvilket samfunnsoppdrag har kommunearkivene? Innledningen skal danne grunnlag  for panelsamtale med tema: Hvem er vi til for og hvem er våre oppdragsgivere?

 

2. Kan vi ikke bare glemme det? 

Retten til å bli husket eller retten til å bli glemt. Dokumentasjonskrav vs bevaring og krav til sletting.

 

Panelsamtaler

Vi ønsker forslag til problemstillinger og deltakere i følgende panelsamtaler:

 

1. Hvem er arkivene til for?

Vi ønsker debatt om arkivenes samfunnsrolle. Hvem er våre oppdragsgivere, er det byråd/rådmann, lederne, lovgivning eller er det skattebetalerne og brukerne? Og hva mener brukerne, programleverandører, forskere, journalister, slektsforskere, politikere, studenter, naboer i konflikt eller barnet med barnevernsmappen?

 

2. Arkivsektoren 2030

Arbeidsdeling, fellesløsninger og digitalisering – hvordan ser framtida ut?

 

Parallellsesjoner

Vi ønsker forslag til seks parallellsesjoner fordelt på to dager med følgende tema:

1. Formidling

2. Samarbeid og fellesløsninger

3. Digitalisering og automatisering

4.  Dokumentforvaltning

5. Digital langtidsbevaring

6. Rettighetsdokumentasjon og innsyn

 

Vi håper KAI-konferansen 2020 vil ha et program som er relevant for hele kommunearkivfeltet. Dine innspill er avgjørende. Vi ønsker tilbakemeldinger fra både depotarkiv og arkivdanningsmiljøene. Vi ber om svar innen 1. februar på e-post: postmottak@kul.oslo.kommune.no

På forhånd takk!