top of page

ARRANGEMENTSKOMITEEN

Anette Espelid

Anette__edited.jpg

Anette Espelid er ansatt som spesialrådgiver ved IKA Kongsberg. Hennes ansvarsområder på IKA Kongsberg er preservering, formidling og kommunikasjon. Espelid har jobbet på IKA Kongsberg i åtte år, og har en master i litteratur og ett år med arkivvitenskap fra UiO.  

Ina Halle-Knutzen

Ina__edited.jpg

Ina Halle-Knutzen er ansatt som spesialrådgiver ved IKA Kongsberg. Hun er ansatt i Stab, og jobber hovedsakelig med administrative oppgaver. Halle-Knutzen har jobbet på IKA Kongsberg siden 2000, og har utdanning fra UIB

Vibeke Hammerhaug

Vibeke___edited.jpg

Vibeke Hammerhaug er spesialrådgiver ved IKA Kongsberg. Hennes ansvarsområder er betalbare oppdrag for eiere, magasinstyring, fagutvikling, og rådgiving og bistand for eiere når det gjelder administrative papirarkiv. Hammerhaug har utdanning fra NTNU, og har jobbet ved IKA Kongsberg siden 2009

Ole Stian Hovland

Ole Stian_edited.jpg

Ole Stian Hovland er ansatt som spesialrådgiver ved IKA Kongsbergs avdeling for arkivdanning og e-depot. Han begynte å arbeide for IKA Kongsberg i 2021, men har jobbet med arkiv og rådgiving i over 20 år. Hovland har vært fagleder ved Kommunearkivordninga Vestland, og i perioder fungert som Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane. Hos IKA Kongsberg har Hovland fått ansvar for et utviklingsprosjekt som er delfinansiert av Arkivverkets utviklingsmidler og vært med å utvikle en ny metodikk for arkivplanarbeidet. Han er blant annet delaktig i større prosjekter, som samarbeidet i Hallingdalsregionen og i arbeidet med delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mette Hvål

Mette_edited.jpg

Mette Hvål er avdelingsleder for avdeling arkivforvaltning ved IKA Kongsberg. Avdeling arkivforvaltning har ansvaret for administrative arkiv, herunder deponering, ordning, registrering, arkivforespørsler, deponeringsbistand og muggsanering. Hun har arbeidet ved IKA Kongsberg siden 2020, og har lang ledererfaring fra kommunesektoren og fra dokumentforvaltningen i Bufetat. Hvål er utdannet sykepleier, og har tatt videreutdanninger som er relevant i forhold til ledelse.

Wenche Risdal Lund

Wenche__edited.jpg

Wenche Risdal Lund er daglig leder for IKA Kongsberg. Hun har jobbet på IKA Kongsberg siden 1994. Lund ble daglig leder i 1999 og dette er den tredje KAI-konferansen hun arrangerer.

Hans-Petter Sandvik

Hans-Petter _edited.jpg

Hans-Petter Sandvik er avdelingsleder for avdelingen Arkivdanning og e-depot ved IKA Kongsberg. Han har arbeidet på IKA Kongsberg siden 2020 og har lang erfaring fra kommunal og privat sektor som leder innen kundeservice og IKT. Sandvik har utdannelse fra Universitetet i Sørøst-Norge innen Økonomi og ledelse.

bottom of page